Exchange 
  GruppeKalender
  

'3 steg systemet' til en perfekt kalender oversikt

Bruk en Exchange server Fellesmappe Gruppekalender til å dele private Outlook® avtaler i sann tid!

International distributors
UK NO AU NL

Start ] Administrator Guide ] Bruker erfaring ] SPM Tips og Triks ] Problemløsning ] Deleger verktøy ]Demo ] Last ned ] Kjøp ] Kontakt informasjon ]


Exchange GruppeKalender Administrator Guide

Exchange GruppeKalender Administrator Guide
 '3 steg systemet' til en perfekt kalenderoversikt

Installer og konfigurer Exchange GruppeKalender

 

Forberedelser før installering (du må gjøre dette først)

Installasjon steg for steg

Generelle innstillinger

Problemløsning

Spørsmål tips og triks

KONTAKT OSS

Forberedelser før installering

Merk: du kan ringe oss for å få guiding gjennom installasjonen steg for steg på telefon +47 95827032

AStart  ”Active Directory Users & Computers" –verktøyer og lag en ny(*) bruke konto, eks: 'GCADMIN', svar ”YES” når det blir spurt om å lage en Exchange server innboks for den nye kontoen.  (* Ikke bruk administratorkontoen og ikke kopier en eksisterende konto, det vil ikke fungere. Den eneste fungerende metode er å lage en helt ny ren bruker.)

B – Vær sikker på at GCADMIN kontoen er medlem av gruppene "Exchange Domain Servers" og "Administrators" og ikke er medlem av "Enterprise Admins" eller "Domain Admins". 

Utfør også disse 8 punkt i verktøyet ”Active Directory Users and Computers”:

1.      I “View” menyen, klikk “Advanced Features” hvis dette valget ikek allerede er valgt.

2.      Høyreklikk i ”Active Directory Container” objektet der brukere er lokalisert (eller et annet høyere konteinerobjekt) klikk så ”Properties”.

3.      Klikk “Security” tab, og klikk så “Advanced”.

4.      Klikk “Add”.

5.      I navneboksen, skriv navnet til kontoen applikasjonen skal kjøre under (gcadmin), og klikk så OK.

6.      I “Apply to” listen, velg "User objects"

7.      Klikk for å velge "Send As" tillatelseskolonnen.

8.      Klikk OK tre ganger for å lagre dine endringer og lukk alle dialogbokser.

C – Forsikre deg om at den nye kontoen har tilgang til alt på din Exchange server:

·         Åpne Exchange System Manager

·         Bla deg gjennom servere treet til du finner din server. For eksempel, du trenger å klikke deg gjennom en administrative gruppe og en server gruppe.

·          Høyre klikk på din server. En ny meny kommer fram.

·         Klikk Properties/egenskaper.

·         Klikk på Security tab/sikkerhet folder.

·          I navnet ’dialog box’, klikk ’Add’  og velg så den nye kontoen (se gcadmin) fra listen som kommer fram.

·         Velg full kontroll for ’permission’ nivået.

·         Sett de samme rettigheter på 'Public Folder Store' og 'Mailbox Store'

·         Klikk Ok og vent minst 20 minutter så rettighetene kan effektiviseres internt. Exchange har cache på rettigheter som ligger i minst 15 minutter så og ta en kopp kaffe nå.  Hvis du ikke venter og fortsetter direkte... vil det ikke fungere. Det er ofte best å restarte Exchange Server, spesiellt i miljø med mange server og mange AD kontrollere.

·         Du kan teste om rettighetene er iverksatt ved å logge på en arbeidsstasjon med gcadmin kontoen; åpne outlook og forsøk å åpne en annen brukers kalender, prøv også å lage en ny ’new public folder’. Hvis dette er mulig, har gcadmin kontoen nødvendige rettigheter.

D - Kjør ExchGC_COM+.MSI fra zip filen du lastet ned fra dette webstedet. (innlogget som Administrator)

E - Åpne:  Start menu - Settings - Control Panel - Administrative Tools - Component services. (innlogget som Administrator) 

bullet

Åpne: Computers - My computer - Com+ applications 

bullet

Høyre klikk 'ExchGC'Velg Properties – Idenity - velg 'This User'

bullet

Bla fram til kontoen du laget og logget deg på med,  skriv passordet og trykk OK.

MERK Du skal ikke starte den manuelt. Faktum er at hvis den er startet manuelt vil du ikke kunne bruke steg#3 i konfigurasjonsverktøyet. Komponenten starter å spinne og stopper å spinne automatisk som svar på hendelser i brukeres kalendre.

F – Nå kan du kjøre Exchange GroupCalendar Setup.exe (logget inn som administrator) og logge deg av Exchange Server. Ikke konfigurer noe ennå. Lukk Administrasjonsverktøyet for Gruppekalender uten å bruke det.

G – Logg deg på Exchange server igjen(hvis mulig etter å ha restartet først) med den nye kontoen du laget. (gcadmin) og start  gcadmin.exe fra c:\Exchange GroupCalendar. Hvis du får 'access denied' feilmelding; logg deg tilbake som administrator og gi gcadmin kontoen full kontroll på 'c:\exchange groupcalendar' katalogen og sikre deg at rettigheter utføres på alle filene i katalogen

Konfigurering Steg-for-Steg kortversjon for en rask test:

- I Steg en, klikk begge knappene til venstre, skriv et navn i feltet til høyre og klikk Legg til knappen.
- I Steg to, klikk en Organisasjons enhet, velg en bruker og klikk Koble til kalender knappen.
- I Steg tre, klikk en Organisasjons enhet, velg en bruker og klikk Del kalender knappen. 
- Test dette ved å lage en oppføring i Outlook kalenderen til denne brukeren og se i fellesmappen etter oppføringen i gruppekalenderen.

Konfigurering Steg-for-Steg    '3 steg systemet' til en perfekt kalender oversikt

Viktig:

Logging skal ikke være valgt innstilling i produksjon. Avkryssing skal bare brukes for å lage en detaljert logg som kan sendes inn hvis du vil kontakte support.

 

Steg 1

Klikk på den første knappen for å lage den første Gruppe Kalenderen på din Exchange server.


(du må være pålogger  Exchange server som gcadmin for å gjøre dette!)

Kalender definisjon skjemaet vil åpnes.

Hold musepeker over knappene for en forklaring av funksjonaliteten.

Åpne Outlook fra en arbeidsstasjon for å sjekke 'Public Folders' oppføringen i Outlook mappeliste. Det er 99% sjanse for at disse innstillinger er riktige. Hvis ikke, endre dette navnet og trykk 'Sjekk fellesmappe rot' knappen.

En feilmelding etter trykk på 'Sjekk fellesmappe rot' når du er sikker på at navnet er korrekt betyr:

  • Manglende tilgangsrettigheter. (sjekk steg C instruksjoner)
  • Ingen lokal ’public folders’ område på server.
  • Ikke logget inn som 'gcadmin'

 

Lag nå Rot mappen. Dette er stedet i Outlook hvor alle GruppeKalendere blir listet. Du kan akseptere standard navn, 'Group Calendars'  eller endre dette. Ikke bruk navnet på en allerede eksisterende mappe som er laget fra Outlook. Du må lage en ny mappe med dette gcadmin verktøyet. 

'Sjekk/Lag rotmappe' knappen må trykkes minst en gang, selv om du ikke endrer navnet på start stedet. EN feilmelding vil indikere utilstrekkelige tilgangsrettigheter. Skjer dette repeter steg C.


Et nesten ubegrenset antall av Gruppe Kalendere kan nå lages. Trykk på 'Oppfrisk' knappen for å se kalendere som allerede er laget.

 

 

Lag nye Gruppe Kalendere ved å skrive navnet inn i boksen og klikk 'Legg til' knappen.

 

 

 

Bruk Exchange/Outlook sikkerhet til å nekte dine brukere tilgang til noen av Gruppe Kalenderne du definerer her. Som standard er alle i stand til å se informasjonen i Gruppe Kalendere

 

 

 

 


 


Lukk skjemaet kalender definering og fortsett til steg 2.

 

Steg 2

Du er tilbake i administrering av Gruppe Kalender.

Trykk knapp # 2

Skjemaet for Kalender/ Bruker tilkobling åpnes. Dette verktøyet lar deg bestemme hvem sine avtaler som skal vises i en valgt Gruppekalender.

Til venstre ser du alle Gruppekalendernavn.

Til høyre er grupper i ditt Active Directory og brukere i ditt Active Directory. Velger du en av disse vil brukerne vises i den nederste boksen.

Velg en av brukerne (her er 'Administrator' valgt) og beskjeden vises i vinduet. Her er beskjeden Bruker Administrator' er koblet til kalender salg. 

Denne informasjonen kan du også se i active directory bruker felt  'Description'. Hvis feltet allerede inneholder informasjon, blir denne koblede informasjonen lagt til eksisterende beskrivelse. 

Velg en eller flere gruppekalendere i listen til venstre og du ser at koble til og fra knappene blir aktivert. Ved å trykke på disse knappene, kan du koble en eller flere brukere til en eller flere gruppekalendere.

Den andre knappen "Liste brukere av valgte kalender(e)" lager en rapport med bruker liste. Klikk denne knappen etter at du har valgt de gruppekalendere du er interessert i. 

Når du er ferdig med dette steget, har du dine gruppekalendere klar til å vise det du ønsker. Brukere er satt opp til å dele kalenderinformasjon til valgte gruppekalendere.  Bare en ting gjenstår: starte den virkelige delingen av kalenderinformasjonen i steg #3 

Lukk ”kalender / bruker tilkobling”  og fortsett til steg tre

Du er tilbake til administrasjons verktøyet.

Trykk knapp # 3 for å åpne 'På eller Av' skjemaet.

Steg 3 

Herfra kan du sette eller fjerne deling av kalender for valgte brukere.

I steg #2 er brukere koblet til en eller flere kalendere. De vil likevel ikke delta i disse og kalender informasjonen vil ikke bli synlig i Gruppe Kalenderne før du skrur dette PÅ.

Bare brukere du konfigurerte i steg #2 med en gruppekalender kobling vil vises i listen og kan skrues på.

Vær sikker på at før du fjerner alle brukere fra alle gruppekalendere steg #2 skal du først koble delingen fra her i steg #3. (Motsatt rekkefølge ved fjerning).

Velg en gruppe fra listen for å se brukerne du vil sette eller fjerne fra kalender deling.

Hvis denne bruker nå er skrudd av, vil du se en rød boks

Trykk knappen med nøkkel for å skru PÅ Kalenderdeling for denne bruker.(1)

Hvis denne bruker nå er aktivert, vil du se en grønn boks. Du kan trykke på knappen med  'Stopp skiltet' for å skru av deling av kalender for denne bruker, om du ønsker det.

Etter disse steg er du klar for å teste konfigureringen ved å lage en oppføring i Outlook kalenderen (2) til denne brukeren og se i fellesmappen at den dukker opp i gruppekalenderen.

(1) Hvis dette feiler; Sjekk primary smtp e-postadresse til  brukeren. Vær sikker på at Exchange Alias (på 'Exchange general' fliken i active directory) er den samme som primary e-postadresse. (bare deen foran @). Så en adresse lik jack@opus.com blir aliaset 'jack'

(2) Et vanlig brukerfeil er at brukere lager oppføringer i kalenderen som er en del av en .pst fil og ikke i Exchange innboksen. 

Sjekk også at du har com+ component installert og konfigurert til å kjøre med gcadmin navn og passord. (identity tab)

Hvis du arbeider med brukere på et underdomene, må du gi dem enda en smtp adresse med den samme navnsetting som topp nivået. (Eksempel: Exchange server er i opus.com og brukere i child.opus.com. Gi disse brukere denne adressen 

user@opus.com

 også.

 

 

Les bruker erfaringer for å lære hva du kan forvente av Exchange GruppeKalender programvaren

For å eksportere avtaler fra dine brukeres personlig kalendere til GruppeKalendere, velger du først brukerne og klikker på import knappen. Du trenger bare gjøre dette en gang når du starter å bruker programmet. 

Det vil ikke bli laget duplikater av avtalene hvis du velger denne funksjonen sendere for å fylle opp en nylig opprettet gruppekalender med eksisterende avtaler.

Hvis du liker programmet, kan du bestille en lisens her. Det er ikke nødvendig å avinstallere demo versjonen, vi sender deg en lisens som aktiviserer demoversjonen til full versjon.


Hvis dette ikke er det du leter etter la oss få vite det. Vi tar imot alle forslag; faktisk så ble dagens funksjonalitet laget helt enkelt etter forslag og tilbakemeldinger fra brukere.

For å avinstallere programmet og rydde opp, må du først stoppe first stoppe deling for alle brukere i steg #3. Etterpå kan du velge alle brukere og kalendere som ble valgt i steg #2 og koble fra alle. Nå kan du avinstallere programvaren fra 'control panel' - 'add/remove programs'. Dette fjerner com+ komponenten og den kjørbare filen. 

Generelle innstillinger tilpasses i steg #1 

Knappen 'Generelle innstillinger' i steg#1 lar deg konfigurere hva slags oppføringer som skal vises i gruppekalendere. 

Denne samlingen av innstilinger gjelder alle dine Gruppekalendere, men detaljerte innstillinger kan også styres med spesielle innstillinger for hver enkelt kalender og regel. 

(eksempel: Du kan fjerne visningen av "Ledig tid" for alle oppføringer under generelle innstillinger. Hvis du har en 'Ferie' gruppekalender ønsker du der å vise bare "Ledig tid". For "Ferie" kalender velger du overstyr. Du klikker i linjen med valg for "Vis Ledig tid" og lar alle andre innstillinger være intakt ved å krysse for Spesifikk i  "Generelle innstillinger".)

Det er mange valgmuligheter som kan sikre at hver enkelt gruppekalender bare viser den ønskede informasjon. Kombinert med rettigheter for hver enkelt gruppekalender du styrer fra Outlook, har du alle verktøy som sikrer deg at brukere bare får den informasjon de trenger. 

(Med hensyn til rettigheter på kalendere; ingen andre enn gcadmin trenger tilgang. En brukers kalender kan vises i en gruppekalender selv om denne kalenderen er usynlig for denne bruker!)

Innstillinger er gruppert etter egenskaper som fører til handling. Det første skjema inneholder forskjellige regler, handlingene er basert på Privat egenskapen og utføres basert på Kategori egenskapen til avtalen. 

 

Beveg musen over uthevet tekst for å lære mer om hvordan valget virker.

 

 

Trykk på "Neste" knappen 

Det andre skjemaet i Generelle innstillinger - innstillinger håndterer reglene basert på Emne og Tekst egenskapene for en avtale.

 

 

Lukk skjemaet for Generelle Innstillinger.

Tilbake i kalender definisjon (steg #1) kan du nå velge en av gruppekalenderne du definerte tidligere og klikke knappen 'Overstyr innstillinger'.

Her er gruppekalenderen for Ferie som ble definert tidligere.

Når du konfigurerer de spesielle regler for denne kalender kan du fremdeles se hva de generelle innstillinger er. Den mørkegrå boksen til venstre viser de generelle innstillinger og den mørkegrå til høyre viser de effektive innstillinger for denne feriekalender. 

 

De effektive innstillinger har status PÅ, dette betyr at avtaler med @@@ i teksten usynlige i denne kalender.

Hvis generelle innstillinger endres, får dette også effekt på innstillinger for dette valget i akkurat denne kalender.

Overstyr muligheten har status PÅ. Fordi Spesifikk (for denne kalender) er AV  blir den effektive rettigheten AV. Denne kalender vil ikke skjule avtaler med @@@ i teksten.

Overstyr muligheten har status PÅ og Spesifikk mulighet er PÅ. Det effektive resultatet for denne kalender blir PÅ.

Hvis de generelle innstillinger endres, betyr ikke dette noe for disse innstillinger utført i akkurat denne kalender.

Den mørkegrå valget er ikke haket av. Dette betyr at de generelle innstillinger er i status AV.

Overstyr muligheten har status PÅ, men det spesifikke valget er AV så resultater er fremdeles at denne muligheten til å endre etikett farge er AV 

Etter avkryssing for Bruk spesifikk kategori blir denne regelen PÅ. Nå blir avtaler ned Ferie eller Avspasering som en kategori vist med en spesiell farge i denne gruppekalender.

til start

 


ExchangeGroupcalendar for Outlook® er et produkt fra OpusFlow
Outlook® er et registrert varemerke fra Microsoft® corporation. Microsoft ® er et registrert varemerke fra Microsoft ® corporation, Windows® er et registret varemerke fra Microsoft® corporation.

 

Andre produkt som kan brukes med eller uten Exchange server